Κινητή μονάδα εξυπηρέτισης

Διαθέτουμε στόλο οχημάτων για την εξυπηρέτηση σας on the road

Για την μεταφόρα ελαστικών

Για την εξυπηρέτηση επιβατικών, ελαφρών φορτηγών, φορτηγών και μερικός αγροτικών οχηματών

Για την εξυπηρέτηση φορτηγών, αγροτικών και βαρέων οχημάτων